Verditaksering næring

Verditaksering av alle typer næringsbygg. Stort og smått, private og bedrifter.

For næringsbygg vil byggets inntekter være en vesentlig faktor for eiendommens verdi, sammen med utleieforhold og kostnader i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bl.a, gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samt at det vurderes en normal stedsbetinget leie for eiendommen.

Sammen med dagens realrente, og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntekstoverskudd nettokapitalisert. Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode, vanligvis 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente. Disse verdiene blir antatt av takstmannen etter retningslinjer fastsatt av NTF. På bakgrunn av dette fastsettes verditakst for den aktuelle eiendommen.

HUSKELISTE

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

1. Felleskostnader
2. Forsikringspolise
3. Kommunale avgifter
4. Ligningsverdi
5. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
6. Skjøte
7. Eventuell festeavgift og festekontrakt
8. Tegninger
9. Leiekontrakter

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no