Verditakst

VERDITAKSERING AV BOLIG OG HYTTER

Verditakst er vanligvis nødvendig når du skal låne penger med sikkerhet i eiendommen, ved refinansiering, skifte eller arv, og ved hjemmelsoverføring (salg/kjøp e.l.).

Verditakstens konklusjon er normal markedsverdi, altså den verdi man anser eiendommen kan selges for ved fritt salg i et normalt marked, og ved normal annonsering.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Ved vurdering av markedsverdien på eiendommmen tas hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessigheter, m.v.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport.

HUSKELISTE
For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

  1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)
  2. Felleskostnader
  3. Forsikringspolise
  4. Kommunale avgifter
  5. Ligningsverdi
  6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
  7. Skjøte
  8. Eventuell festeavgift
  9. Eventuell festekontrakt
  10. Leiekontrakte

På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende. Vedtekter og regnskap.


FORHÅNDSTAKST

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten. Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m. (ofte krever tiltakene søknad). Takstmannen vurderer ikke om tiltaket er gjennomførbart eller ikke. Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres over til en verditakst etter gjennomført tiltak.

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no