Byggelånsoppfølging

Bank/långiver som står ansvarlige for lånet i en byggeprosess krever ofte at det en byggelånsoppfølging av prosjektet. Kravet varierer fra kunde til kunde og bank til bank.

Byggelånsoppfølgningen skal sørge for at utbetalinger til låntaker/kunde utføres i takt med fremdriften på byggeplassen, slik av bank/långiver kan sikret seg unødvendige økonomiske tap om entreprenør/utførende ikke har tilført de verdiene de kraver betalt for.

Det er samtidig som byggelånsoppfølgningen pågår mulig kontrollere at det ikke er vesentlige feil/mangler/avvik som registreres underveis i prosessen ved de rutinemessige inspeksjonene.

Pris på slike oppdrag varierer fra kunde til kunde, og om det foreligger en betalingsplan med f.eks. en hovedentreprenør hvor det er 4 betalinger til de. Eller om det er aktuelt med mye egeninnsats og mange flere kontroller/oppfølgiknger på byggeplassen. Hvert enkelt tilfelle må vurderes.

Vi bistår private og långivere i slike saker ved behov.

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no