Naturskade

Skadeårsakene er definert i lov om naturskadeforsikring § 1 Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Naturskader i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Naturskade takst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Naturskade taksten skal alltid inneholde et skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.

IL Takst AS har takstmenn som er godkjente for håndtering av naturskade, og vi bistår de fleste av landets forsikringsselskaper.

For mer info se: https://www.naturskade.no/

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no