Reklamasjon

Reklamasjonstakst/reklamasjonsrapport ifm. bl.a. avvik registret ved bolig kjøp og/eller håndverks avvik, feil, mangler, mm.

Vi er oppnevnt som sakkyndig meddommer og sakkyndig vitne i flere rettssaker.Tvist oppstår gjerne etter omfattende reparasjoner/skader eller hvor partene i ettertid ikke kommer til enighet.I enhver tvist det, det være mellom kjøper og selger eller saker som skal for retten, kan nøyaktig skriftlig rapport og annen dokumentasjon være avgjørende for sakens utfall.

Vi kan hjelpe med bistand i tvistesaker og reklamasjonssaker.
Vi er oppnevnt som sakkyndig meddommer og sakkyndig vitne i flere rettssaker.

Kontakt oss for bistand.

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no