Skade

Skadetaksering er aktuell ved oppstått vann- brann- innbrudd skader på bygning.
Skadetakst inneholder årsak, skadeomfang og kalkulasjon/kostnadsberegning på reparasjonsarbeidet.

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings-arbeidene.

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden. En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør eller tvister. Skader kan være forårsaket av bl.a. setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

IL Takst AS bistår de fleste av landets forsikringsselskaper i forbindelse med skader på bygninger, innbo og løsøre. Vi bistår også private om det er et ønske.

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no