Tilstandsrapport


Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og – ikke minst – økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste av oss vil være kjøpere og selgere i boligmarkedet en eller flere ganger. Ved kjøp og salg av bolig bør det alltid foreligge en Tilstandsrapport.

Denne vil gi økt trygghet til både kjøper og selger. Tilstandsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600: 2018 – (Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Tilstandsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet. Det blir lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen.
Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig i henhold til dagens forskrift.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Tilstandsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.


TILSTANDSRAPPORT:

 • Det er en grundig og detaljert rapport av boligens status med hensyn til teknisk tilstand vedlikehold.
 • Rapporten gjenspeiler teknisk tilstand ved befaring basert på referansenivå (dvs. byggtekniske forskrifter på oppføringstidspunktet/installasjonstidspunktet)
 • Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.
 • Arealmåling utføres etter takstbransjens retningslinjer basert på NS 3940
 • Er rapporten eldre enn 12 måneder, må denne oppdateres.
 • Forbrukerinfo nye boligsalgsregler


Eier fyller ut egenerklæringsskjema som legges frem ved befaring, eller i forkant av denne. Resultatet av å benytte tilstandsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.
IL Takst AS har flere sertifiserte takstmenn som utfører Tilstandsrapporter.


HUSKELISTE

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

 1. Egenerklæring
 2. Tidligere salgsoppgaver/prospekt, takstrapporter
 3. Felleskostnader
 4. Godkjente tegninger
 5. Oversikt over utførte arbeid (Vedlikeholds-historikk over utført arbeid)
 6. Dokumentasjon på utført arbeid
 7. El-tilsyns rapport/ Samsvarserklæring (at regler for elektrisk anlegg er oppfylt)
 8. Feierapport
 9. Forsikringspolise
 10. Kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon, feie-avgift med videre
 11. Eventuelle tinglyste rettigheter (f.eks. veirett)
 12. Ligningsverdi
 13. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
 14. Skjøte
 15. Eventuell festeavgift
 16. Eventuell festekontrakt
 17. Leiekontrakt

Liste med dokumenter blir sendt ut til kunde i forkant av befaring hvor det skal besvares spørsmål omkring eiendommen og bygg.
På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende. Vedtekter og regnskap.
NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no